تستر شبکه

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

تستر شبکه

تستر شبکه، یکی از تجهیزات ضروری نصب برای نصاب ها یا تکنسین‌های نصب شبکه و افرادی است که با شبکه سر و کار دارند.ابزار تست کابل شبکه برای تشخیص درست بودن عملکرد کابل شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکثر اختلال هایی که در یک شبکه رخ می‌دهد مربوط به کابل شبکه است. هرگونه مشکل در کابل، عملکرد کلی شبکه را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث بروز انواع خطا در شبکه می‌شود. به همین دلیل پس از سوکت زدن کابل شبکه، با استفاده از دستگاه تستر، به صورت کامل عملکرد کابل شبکه را بررسی می‌کنند تا اگر مشکلی در کابل وجود دارد مشخص و مرتفع شود.

نحوه کار با تستر شبکه

به این صورت است که یک سر کابل به قسمت اصلی تستر (A) به سوکت RJ45 متصل شده و سر دیگر کابل به قسمت فرعی(B) تستر متصل می شود.سپس تستر را روشن کرده تا LED های روی تستر اصلی و فرعی به ترتیباز شماره ی 1 تا 8 روشن شوند،مرتب روشن شدن LED ها نشان دهنده تماس درست سوکت با کابل و هم چنین ترتیب درست اتصالات براساس رنگ بندی می باشد.چنانچه ترتیب روشن شدن LED ها در دو بخش Aو B تستر هماهنگ نباشد به این معنی است که رنگبندی اتصالات به درستی رعایت نشده است.